V říjnu 2022 byla společnost Terdesol SE oceněna pečetí excelence Evropskou komisí, která provozuje jeden z nejúplnějších systémů hodnocení na světě. S využitím mezinárodních nezávislých odborníků, Evropská komise oceňuje evropské společnosti s vysokým potenciálem, které si zaslouží financování. Pečeť excelence jim dodává důvěryhodnost a viditelnost vůči potenciálním investorům.

Seal of Excellence

Naše technologie byla vyvíjena ve spolupráci s:

Převratná technologie
pro efektivní zpracování veškerého odpadu

Unikátní české eko know-how umožňující SKUTEČNOU recyklaci odpadu

Naším cílem je proměnit VEŠKERÝ komunální i průmyslový odpad na užitečné suroviny

Postupně tak zeleň nahradí prostor už NEPOTŘEBNÝCH skládek

Část nákladů na pořízení systému TERDESOL je hrazena ze strukturálních fondů EU

proměna odpadu s terdesolem

To nejlepší z Evropy

Na vývoji naší technologie Terdesol spolupracovali špičkoví odborníci z FCHT Univerzity Pardubice a Akademie věd České republiky.
Využíváme prvotřídní technologie z Česka, Holandska, Německa a Rakouska a máme za sebou know-how z desítek spuštěných projektů.

Terdesol je cesta k uhlíkové neutralitě v likvidaci odpadu

jak to funguje?

Terdesol je tím nejefektivnějším způsobem
třídení a zpracování odpadu, s potenciálem dlouhodobé ziskovosti

Terdesol je modulární systém, který lze přizpůsobit každé lokalitě, jejím specifickým podmínkám a libovolnému složení odpadu.

Terdesol získá využitelné suroviny z odpadu vždy ve vysokoké kvalitě a tím zaručuje jejich tržní hodnotu či obchodovatelnost.

Terdesol vyrábí olej, který má jedinečnou klasifikaci jako minerální olej.

Stáhnout pdf

Certifikát kvality uhlíku z termochemické jednotky

Stáhnout pdf

Certifikát kvality minerálního oleje frakce K2 SW 127 A

Stáhnout pdf

Certifikát kvality minerálního oleje frakce S W 375A

Stáhnout pdf

Certifikát kvality emisí z term.chem.jednotky

Stáhnout pdf

Certifikát kvality emisí z term.chem.jednotky

Díky Terdesolu můžete zapomenout na nehospodárné a neekologické spalovny

5 důvodů, proč odborná veřejnost spalovnám říká NE!

1

jejich výstavba je příliš drahá

2

jejich energetická účinnost je nízká (pouze 30-35% spáleného odpadu je přeměněno na el. energii)

3

vyrábějí toxický odpad,
který se musí složitě likvidovat

4

vyrábějí plynné a tuhé škodliviny
a jsou ekologicky neúnosné

5

na 1200°C se odpad roztaví a je dále nevyužitelný