Co všechno dokáže Terdesol
proměnit v užitečné suroviny?

Indikativní složení komunálního odpadu v ČR*

* průměrný obsah tuhého komunálního odpadu (TKO) v českých obcích

Cesta
k oběhovému hospodářství

Parlament EU chce zastavit lineární model, který dominuje od průmyslové revoluce dodnes:

Odebrat Vyrobit Použít Vyhodit
 • Každý Evropan spotřebuje v průměru 14 tun surovin za rok
 • Každý Evropan vyprodukuje za rok 500 kg odpadu
 • Každoročne vznikne v EU 2,5 miliardy tun odpadu

Cílem je vytvořit nový, nekonečný cyklus využití všech surovin, včetně odpadu:

Odpad se stává surovinou

 • prodloužení životních cyklů produktů
 • snížení emise skleníkových plynů
 • prostor pro inovace a nová pracovní místa

Přeměna bezcenného odpadu
na cenné suroviny

Veškerý
odpad
Linka
Terdesol
 • olej
 • železo
 • plyn
 • uhlík
 • drť
 • vodík
 • tepelná energie
 • elektrická energie
 • záhradní hnojivo
 • drcené sklo
 • vysokovýhřevné pelety
 • neželezné kovy

Díky naší patentované technologii je zužitkováno 97%
veškerého komunálního odpadu pro opětovné využití

Jak to funguje?

Co se stávajícími skládkami?

Terdesol namíchá odpad ze skládky s čerstvým odpadem pro optimální využití jejich energetické hodnoty.
Skládka se tak postupně eliminuje.

Klíčové výhody systému terdesol