Vědeli jste, že z každého žlutého kontejneru se reálně zrecykluje pouze 30% jeho obsahu?

Většina sebraného plastového odpadu je běžně nerecyklovatelná a zbytek se likviduje ekologicky nepříznivým způsobem.

Terdesol to dělá jinak

Poradí si s veškerým plastem,
nejen jednodruhovým

Využije ho na výrobu oleje, syntetického plynu či uhlíku

Přeměňuje plyn
na elektrickou energii

Umožňuje prodej elektrické energie se ziskem do sítě

Efektivně zpracovává
i jiný běžný komunální a průmyslový odpad

Lze přizpůsobit každé lokalitě, jejich podmínkám a libovolnému složení odpadů

Je plně automatický
a energeticky 100% soběstačný